Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering in één oogopslag

Bedrijfsvoering in één oogopslag

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

Bedrijfsvoering

 • Verhaal van de organisatie ontwikkeld en uitgedragen.
 • Visie op leren en ontwikkelen vastgesteld.
 • Methodieken en trainingen ingezet om organisatie en medewerkers te ondersteunen in de gewenste ontwikkeling (denk aan de leergang Urban Professional, leertafels, impactsessies).
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. In 2018 is ingezet op privacybewustzijn en een aantal grote projecten waaronder de Toegang. In 2019 wordt ingezet op de implementatie van de AVG.
 • De werving van de vanuit de AVG noodzakelijke functies van CISO (Chief Information Security Officer) en de functionaris gegevensbescherming is afgerond.
 • Uit de externe ENSIA (Eenduidige Single Information Audit) audit op DigiD en Suwinet  blijkt dat we voldoen aan de normen.
 • Invoering van het Regiesysteem. We voldoen aan de normen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).
 •  Op het gebied van Informatie Beveiliging zijn we gestart met Business Continuity Management (BCM). Borging in de organisatie is nog niet gerealiseerd.
 • We scoren voor het ENSIA (Eenduidige Single Information Audit) onderdeel Basis Registratie Personen (BRP) net een onvoldoende. Dit zal in 2019 worden aangepakt;

Indicatoren bedrijfsvoering

 •  Briefafhandeling > 8 weken: 95%, norm 95%
 •  Briefafhandeling 8 weken: 94%, norm 95%

Financieel resultaat

Het resultaat op de organisatiekosten is nagenoeg nul ten opzichte van de bijgestelde begroting