Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

5.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten