Jaarstukken 2018

Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)

Via onderstaande link kan de verantwoording voor SiSa worden geraadpleegd (Single Information, Single Audit):

Sisa-tabel Jaarrekening 2018