Jaarstukken 2018

I. Overzicht buitenlandse dienstreizen bestuur

Op basis van de gemeentelijke verordening gedragscode bestuurlijke integriteit zijn hieronder de buitenlandse dienstreizen van burgemeester en wethouders in 2018 opgenomen.

Bestemming

Doel

Datum

Reis en verblijfkosten betaald door

Burgemeester Weterings:

China, Chengdu en Changzou

Bezoek met gedeputeerde Pauli van de Provincie Noord-Brabant aan Chengdu. Daaraan voorafgaand een bezoek aan onze zusterstad Changzou. Hiermee is invulling gegeven aan de relatie met zusterstad Changzhou (economisch / sociaal) en het signaleren van en uitvoering geven aan kansrijke sectoren en handelsbevordering (economisch)

28 oktober t/m 3 november

Gemeente Tilburg

Wethouder De Ridder:

Wethouder de Ridder heeft in 2018 geen buitenlandse dienstreis gemaakt

Wethouder De Vries:

Wethouder de Vries heeft in 2018 geen buitenlandse dienstreis gemaakt.

Wethouder Hendrickx:

Tunesië, Tunis

Actualiteiten college 27 februari. / B&W vergadering 3-4-2018 nr. 16.

De wethouder neemt, als lid van het Comité van de Regio, deel aan de 'Positive Peace training for Libyan Young Communicty; georganiseerd oor UNICEF in Tunis. Dit in het kader van het Nicosia-initiatief .

9 t/m 12 April 2018

Unicef

België, Brussel

Uitnodiging nr. 15 B&W 19-6-2018: Uitnodiging aan het college om deel te nemen aan een sessie in Brussel op 18 en 19 september 2018 met "groene"bestuurders van MBO, HBO en WO om betere aansluiting te genereren tussen Onderwijs en Europa.
besluit vanuit de uitnodigingen: wethouder Hendrickx akkoord

18 en 19 september 2018

Helicon

Oostenrijk, Wenen

Deelname aan het 'Child in the City World Conference' in Wenen. Deelname aan de conferentie draagt bij aan het profileren & positioneren van de stad als kindvriendelijke
leefomgeving. Voor deze profilering brengt Tilburg de aanpak Goede Start Samen Met De Jeugd onder de aandacht tijdens de conferentie
B&W 3 juli 2018 nr. 22

24 t/m 25 september 2018

Gemeente Tilburg

Wethouder Jacobs:

Frankrijk, Parijs

Werkexcursie naar Parijs vanuit Stuurgroep Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar. Beoogd effect was het versterken van de onderlinge relaties tussen partners in het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar, het opdoen van kennis, versterken
Europese binding en strategiebepaling voor het bestuurlijk overleg met de
minister van Infrastructuur en Milieu.

14 t/m 16 november 2018

Gemeente Tilburg

Wethouder Dusschooten

Wethouder Dusschooten heeft in 2018 geen buitenlandse dienstreis gemaakt.

Wethouder Lahlah:

Estland

Werkbezoek naar Estland van bestuurders Pact Brabant. Ophalen van kennis en inspiratie op het gebied van arbeidsmarktinnovatie in Estland.

25 t/m 27 oktober

Gemeente Tilburg / Provincie Noord Brabant