Jaarstukken 2018

VI. Overzicht benchmarks

VI. Overzicht benchmarks

Benchmark

Periode

Organisatie

Deelname in 2018

Opmerking

Algemeen

Vensters voor Bedrijfsvoering

Jaarlijks

KING

Ja

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Vensters voor Dienstverlening

Jaarlijks

KING

Ja

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)

4 jaarlijks

Effectory (ICTU)

Nee

Laatste keer in 2016 deelgenomen

Benchmarks Bedrijfsvoering

Benchmark ICT

Jaarlijks

M&I partners

Ja

Personeelsmonitor

Jaarlijks

A&O fonds

Ja

Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Per kwartaal

Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC

Ja

www.divosa-benchmark.nl

Benchmark Aanbod digitale dienstverlening

Jaarlijks

ICTU

Ja

De resultaten van de jaarlijkse meting van het aanbod digitale dienstverlening wordt voortaan gepubliceerd  op waarstaatjegemeente.nl. Tilburg scoort op digitale volwassenheid voor producten voor burgers en ook ondernemers beter dan het landelijk gemiddelde.

Benchmark huishoudelijk afval

Jaarlijks

NRVD/Agentschap NL

Nee

Wettelijke verplichting/ Bestuurlijke verantwoording

Benchmark Waar staat je gemeente

Jaarlijks

KING

Ja

Alleen voor kinderopvang
www.waarstaatjegemeente.nl

Artikel 9 WMO (tevredenheidsonderzoek WMO)

Jaarlijks

SGBO

Ja

Hiervoor is in de plaats gekomen benchmark Artikel 2.5.1. WMO 2015 (jaarlijkse onderzoek). Onderzoek over 2018 voert de gemeente zelf uit in maart 2019. Enquête onder alle cliënten met een voorziening in het kader van de Wmo

Atlas Nederlandse gemeenten

Jaarlijks

Atlas Nederlandse Gemeenten

Ja

Evenementenmonitor

Jaarlijks

Respons

Ja

AD misdaadmeter

Jaarlijks

Algemeen Dagblad

Ja

Vergelijking positie woonlasten

Jaarlijks

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Ja

WOZ benchmark

Jaarlijks

Waarderingskamer

Ja

Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?"

2 x per jaar

KING/CBS

Ja

www.waarstaatjegemeente.nl

Overige benchmarks (wel deelname; niet opgenomen in kadernota Bedrijfsvoering)

Benchmark gladheidbestrijding

jaarlijks

NVRD

Nee

landelijk niet gehouden