Jaarstukken 2018

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Via onderstaande link kunt u het voorstel raadplegen wat wij aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling van de jaarstukken 2018. De jaarstukken zijn geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad op 3 juni 2019.